Vse cene so z DDV |

ENTKALKER prašek - odstranjevalec apnenca, 1 kg

Koda izdelka: 94278
Cena: 9,92 €
NA ZALOGI: 53
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 9,92 €
Od 12 9,39 €
Od 60 8,88 €
Od 120 8,36 €
Od 240 7,83 €
Visoko koncentriran ENTKALKER za območje večjih kuhinj, gastronomije in živilske industrije. Učinkovito odstranjuje apnenec v industrijskih pomivalnih strojih, aparatih za vročo vodo, kavnih aparatih, pomivalnih strojih, bojlerih, aparatih iz inox-a in na ploščicah.
  • profesionalni odstranjevalec apnenca
  • posebno učinkovit za industrijske pomivalne stroje in velike površine nastalega apnenca
  • varčen pri uporabi
DOZIRANJE: ENTKALKER je visok koncentrat in ga je potrebno mešat z vodo. Vzdrževanje čistoče: 10 g/ 1 L čiste vode, pri močnem nabiranju apnenca: 20-25 g/ 1 L čiste vode. Postopek, če je potrebno, ponovimo. Po čiščenju večkrat splahnemo s čisto vodo.

pH vrednost: 1

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:


POZOR

H319 Povzroča hudo draženje oči.
H315 Povzroča draženje kože.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj
minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko
storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.

Količina: 1 kg

 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev