Vse cene so z DDV |

GSM OC - za strojno pomivanje kozarcev - mehka voda, 12 kg

Koda izdelka: 94229
Cena: 48,64 €
NA ZALOGI: 11
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 48,64 €
Od 15 45,95 €
Od 30 43,24 €
Od 60 40,54 €
GSM OC je primeren za vse industrijske pomivalne stroje z avtomatskim doziranjem. Čisti močno in zelo učinkovito staro maščobo, ostanke hrane in močno umazanijo. Uporablja se pri mehki in srednje trdi vodi. Ali če uporabljamo mehčalec vode. Odstranjuje ostanke kave in čaja s porcelana. 
Doziranje: 2 g/L vode (trdota do 8,4odH) pri mehki vodi, 2-4 g/L vode (trdota od 8.4odH - 14º dH) pri srednje trdi vodi 

Količina: 12 kg


Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:


Nevarno

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P280 Nositi zaščitne rokavice.
P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzvati bruhanja.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

Vsebuje: Kalijev hidroksid

Količina: 12 kg (10 litrov)

 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev