Vse cene so z DDV |

GSM za strojno pomivanje posode - mehka voda, 12 kg

Koda izdelka: 94209
Cena: 48,64 €
NA ZALOGI: 13
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 48,64 €
Od 10 45,95 €
Od 30 43,24 €
Od 60 40,54 €
GSM je primeren za vse industrijske pomivalne stroje. Čisti močno in zelo učinkovito tudi pri posušenih ostankih hrane. Uporablja se pri mehki in srednje trdi vodi. Ali če uporabljamo mehčalec vode. Odstranjuje ostanke kave in čaja s porcelana. Ni primerno za aluminij!

Doziranje: 1-5 g/L vode (trdota do 8,4º dH) pri mehki vodi, 2-4g/L vode (trdota od 8,4º dH - 14º dH) pri srednje trdi vodi 

pH vrednost: 14


Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:


Nevarno

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P280 Nositi zaščitne rokavice.
P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzvati bruhanja.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

Vsebuje: Kalijev hidroksid

Količina: 12 kg (10 litrov)

 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev