Vse cene so z DDV |

GSM GL - za strojno pomivanje kozarcev - vse trdote vode, 14 kg

Koda izdelka: 94238
Cena: 71,78 €
NA ZALOGI: 37
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 71,78 €
Od 15 67,80 €
Od 30 63,81 €
Od 60 59,83 €
GSM GL je primeren za vse industrijske pomivalne stroje z avtomatskim doziranjem. Čistilo je izrecno namenjeno samo čiščenju kozarcev. Čisti močno in zelo učinkovito staro maščobo, ostanke hrane in močno umazanijo. Uporablja se pri vseh trdotah vode. Odstranjuje ostanke kave in čaja s porcelana, šminko,.. Se ne peni. 
  • za vse trdote vode: mehka, srednje trda in trda
  • za vse industrijske pomivalne stroje za kozarce
  • brez vonja
  • varuje kozarce
Doziranje: 2-3 g/L vode (trdota vode več kot 14º dH) pri zelo trdi vodi

pH vrednost: 14

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:


Nevarno

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P280 Nositi zaščitne rokavice.
P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzvati bruhanja.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

Vsebuje: Kalijev hidroksid

Količina: 14 kg (10 litrov)

 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev