Vse cene so z DDV |

SCHNEE + EIS FREI 10 kg - odstranjevalec ledu in snega

Koda izdelka: 94341
Cena: 23,78 €
NA ZALOGI: 1
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 23,78 €
Od 10 22,46 €
Od 20 21,14 €
Od 40 19,83 €
Hitro in učinkovito odstranjuje sneg in led z vseh prometnih površin in pločnikov. Ne vsebuje soli za posipavanje. Popolnoma vodo topno - ne povzroča zamašitve v kanalizaciji ali odtokih.  Rastlinam ne škoduje! Deluje do temperature od - 40o C s hitrim in dolgotrajnim učinkom. 
Doziranje: ca. 20 g na m2

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

POZOR


H319 Povzroča hudo draženje oči.
P280 Nositi zaščito za oči/zaščito za obraz.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Količina: 10 kg

 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev