Vse cene so z DDV |

Razkužilo za roke in kožo DEZIKIM DERM 500 ml

Koda izdelka: 94708
Cena: 5,98 €
Bodite obveščeni, ko bo izdelek na zalogi.
KOLIČINA CENA
Od 1 5,98 €
Od 24 5,69 €
Nevtralno alkoholno sredstvo za razkuževanje rok zagotavlja visoko stopnjo higiene. Hitro učinkuje na bakterije, viruse in glive. Idealen tako za poklicno in splošno uporabo. Razkužilo ustreza standardom EN 13727: Baktericidni učinek v kvantitativnem testu s suspenzijo, EN 1500: Test simuliranih realnih pogojev za higiensko razkuževanje rok, EN 12791: Test simuliranih realnih pogojev za kirurško razkuževanje rok. Razkužilo ima priložen dozator.

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:
   

NEVARNO 

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to
lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P403 + P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.


UPORABA in DOZIRANJE: Dezikim Derm nerazredčen nanesemo na čiste roke in si enakomerno vtiramo. Med časom delovanja naj bodo roke ves čas vlažne. Pustimo, da se posuši – ne izpiramo. Primerno tudi za doziranje z milniki. Samo za zunanjo uporabo.

OPOZORILA: Pri ravnanju z izdelkom upoštevajte podatke o varni uporabi kemikalij, ki so navedena v varnostnem listu. V primeru stika z očmi, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Vsebuje alkohol. Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Biocidni proizvod vedno hranite zunaj dosega otrok. Uporabljajte ga varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o izdelku.

Pakiranje v kartonu: 24 x 500 ml

Vsebina: 500 ml

 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev