Vse cene so z DDV |

CONCENTRYL - čistilo za žar in maščobe, 1 L

Koda izdelka: 94205
Cena: 4,40 €
NA ZALOGI: 371
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 4,40 €
Od 12 4,17 €
Od 60 3,94 €
Od 120 3,71 €
Od 240 3,48 €
Visoko alkalno topilo maščobe za območje kuhinje in živilske industrije. Concentryl na lahek način razkroji in odstrani zapečeno in zaskorjeno staro maščobo. Čisti hitro in temeljito vse maščobno, oljno umazanijo in zaskorjenost s peči, korita, žarov, konvektomatov, pomivalnih strojev, ploščic, delovnih miz. POZOR: Pazite na površine, katere so občutljive na alkalije. Ni primerno za aluminij! Pri lakiranih površinah uporabimo samo močno razredčeno pri čemer na materialu najprej testiramo.
  • visoko koncentriran
  • visoko alkalno
  • za površine iz inoxa in plastične površine
  • ni primerno za aluminij
Doziranje: CONCENTRYL je visok koncentrat, katerega moramo zmešati z vodo. Vzdrževanje čistoče: 1:20 do 1:50 zmešati z vodo. Zapečena in trdovratna maščoba 1:5. Pečice in konvektomate prej segrejemo na 50o C. 

pH vrednost: 14

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

NEVARNO


H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči.
P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči
vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj
minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko
storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P315 Takoj poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Vsebuje: kalijev hidroksid

Količina: 1 liter
 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev