Vse cene so z DDV |

KONVEKTAN 10 L - močno čistilo maščob

Koda izdelka: 94243
Cena: 48,62 €
NA ZALOGI: 42
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 48,62 €
Od 15 45,92 €
Od 30 43,21 €
Od 60 40,52 €

KONVEKTAN je visoko alkalno čistilo za konvektomate za območje kuhinje, gastronomije in živilske industrije. Čisti hitro in temeljito vse maščobno, oljno umazanijo in zaskorjenost. POZOR: Pazite na površine, katere so občutljive na alkalije. Ni primerno za aluminij! Pri lakiranih površinah uporabimo samo močno razredčeno pri čemer na materialu najprej testiramo.

- visoko koncentriran
- za avtomatsko doziranje
- ni primerno za aluminij

DOZIRANJE: KONVEKTAN je visok koncentrat. Pri aparatih z avtomatskim doziranjem enostavno priklopimo kanto na sesalno cev. Pri ročnem čiščenju pečico ali konvektomat segrejemo na 50-60o C in pustimo 5 - 10 minut delovati. Doziranje: 1:10 pri sveži zaskorjenosti. 

pH vrednost: 14


Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

NEVARNO

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči.
P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči
vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj
minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko
storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Vsebuje: kalijev hidroksid

Količina: 10 litrov

 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev