Vse cene so z DDV |

URINEX 5L - odstranjevalec urina in apnenca

Koda izdelka: 94304
Cena: 17,76 €
NA ZALOGI: 23
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 17,76 €
Od 15 16,78 €
Od 30 15,79 €
Od 60 14,81 €
Za čiščenje pisoarjev, kot tudi drugih keramičnih sanitarnih predmetov. URINEX odstrani ostanke urina in apnenca, kot tudi nakopičeno rjo s keramičnih površin. Za hitro in učinkovito temeljito čiščenje.
  • nepogrešljiv v močno obremenjenih toaletnih prostorih
  • z deležem solne kisline
  • ni primerno za armature in eloksirane površine
  • samo za površine neobčutljive na kislino
Doziranje: Urinex uporabimo pri trdovratni umazaniji nerazredčenega. Na onesnažene predmete razpršimo Urinex in pustimo kratek čas delovati. S čisto vodo speremo. Pri vzdrževanju čistoče mešamo 3 - 5 % ( 240 - 400 ml / 8 litrov sveže vode ).

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

NEVARNO


H290 Lahko je jedko za kovine.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P280 Nositi zaščitne rokavice.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Količina: 5 litrov
 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev