Vse cene so z DDV |

PRO-480 5 L - čistilo za laminat in parket

Koda izdelka: 94162
Cena: 18,86 €
NA ZALOGI: 35
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 18,86 €
Od 15 17,81 €
Od 30 16,76 €
Od 60 15,73 €
PRO-480 je moderna raztopina na bazi vodotopnih polimerih. V enem delovnem procesu čisti in neguje. Nastali varovalni film varuje pred ponovno umazanijo in ne drsi. PRO-480 ne naredi nobenih nezaželenih črt. Temeljito čiščenje z PRO-480 ni potrebno. Primerno tudi za strojno čiščenje. Hitro se suši in zelo malo se peni. Za seboj pušča prijeten svež vonj. Primerno za vse vodoodporne površine. Na lakiranih površinah parketa brišemo z vlažno krpo. Ni primerno za ne lakirana tla!

Doziranje: 150 - 250 ml / 8 litrov vode

pH vrednost: 9

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

POZOR


H319 Povzroča hudo draženje oči.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
EUH208 Vsebuje Zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 247-500-7] in
2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 220-239-6] (3:1); Zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on
[EC št. 247-500-7] in 2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC št. 220-239-6] (3:1). Lahko povzroči alergijski odziv.

Količina: 5 litrov

 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev