Vse cene so z DDV |

SPÜLAN PROFI TABS 5 in 1, 50 tabletk

Koda izdelka: 942653
Cena: 11,69 €
NA ZALOGI: 27
Količina:
  Zavitek
KOLIČINA CENA
Od 1 11,69 €
Od 5 11,07 €
Od 25 10,46 €

Tablete z močnim učinkom čiščenja, sijaja, mehčanja vode s pomočjo soli ter z varovalnim učinkom stekla in inox-a.
  • točno doziranje
  • posamično pakiranje v celofan
  • udobna in čista uporaba
  • delovanje soli do 21o dH
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

POZOR

H319 Povzroča hudo draženje oči.
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P280 Nositi zaščitne rokavice.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Količina: 50 tabletk x 20 g = 1 kg
 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev