Vse cene so z DDV |

SCHMIERSEIFE tekočina 5 L - čistilo za tla na osnovi naravnega mila

Koda izdelka: 94164
Cena: 6,53 €
NA ZALOGI: 16
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 6,53 €
Od 15 6,16 €
Od 30 5,80 €
Od 60 5,44 €
Primerno za negovalno čiščenje vseh vodoodpornih površin. Prav tako primerno za občutljivo keramiko in kamnita tla. Z učinkom odbijanja maščobe. Ne pušča nobenih nezaželenih črt in je gospodaren pri uporabi.
Doziranje: 80 - 100ml / 8 litrov vode

pH vrednost: 12

​Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

POZOR


H319 Povzroča hudo draženje oči.
H315 Povzroča draženje kože.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če
jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Količina: 5 litrov

 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev