Vse cene so z DDV |

Pralni prašek PROFI 10 kg

Koda izdelka: 94800
Cena: 35,44 €
+ 2.50 € posebna poštnina na kos
NA ZALOGI: 13
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 35,44 €
Od 10 33,48 €
Od 20 31,50 €
Pralni prašek za profesionalno uporabo v domovih za ostarele, bolnicah, gostinstvu, hotelih. Z odstranjevalcem madežev pri trdovratni umazaniji kot so kakav, čaj, rdeče vino itn. 
  • za vsa temperaturna območja
  • v praktičnem 10 kg pakiranju z nosilko
  • cenovno ugodno in zanesljivo
Doziranje: Odvisno od trdote vode

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

POZOR


H319 Povzroča hudo draženje oči.
H315 Povzroča draženje kože.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA  ZASTRUPITVE/zdravnika.
P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Količina: 10 kg

 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev