Vse cene so z DDV |

Dišava WHITE ORCHID 250 ml

Koda izdelka: 99349
Cena: 6,56 €
NA ZALOGI: 3
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 6,56 €
Od 12 6,21 €
Cvetlična linija Vas navdihne, da odkrijete moč dišav in se izgubite v skrivnostnih aromah pisanih rož.

Uživajte v skrivnostnosti in čutnosti, ki prihaja iz edinstvene dišave belih orhidej in te s svojim vonjem popelje v eksotične kraje.

Intenzivnost vonja: srednje močan vonj.

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

NEVARNO

H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C/ 122°F.
P501 Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi predpisi.

Vsebina: 250 ml
 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev