Vse cene so z DDV |

Dišava RELAX 250 ml

Koda izdelka: 99305
Cena: 6,56 €
NA ZALOGI: 19
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 6,56 €
Od 12 6,21 €
Z linijo aromaterapije boste odkrili moč dišav, ki Vas bodo oskrbele z močjo, evforijo, sproščenostjo in kreativnostjo.

Neskončna sprostitev in pomiritev s pomočjo dišave, ki jo sestavljajo prijetne cvetne note vrtnice, pomarančnih cvetov, jasmina in šmarnice. 

Intenzivnost vonja: zelo močan vonj
 
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

NEVARNO

H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C/ 122°F.
P501 Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi predpisi.

Vsebina: 250 ml

 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev