Vse cene so z DDV |

BC3 prašek - močno čistilo za friteze in žare 5 kg

Koda izdelka: 94203
Cena: 21,55 €
NA ZALOGI: 9
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 21,55 €
Od 20 20,35 €
Od 40 19,15 €
Od 80 17,96 €
BC3 odstranjevalec zapečene maščobe je visoko alkalno čistilo za območje večjih kuhinj, gastronomije in živilske industrije. Čisti hitro in temeljito vso maščobno, oljno umazanijo in zapečenost s fritez, mrež v fritezi, rešetk, korit, žarov, delovnih miz. POZOR: Pazite na materiale občutljive na alkalije!  
  • koncentrat
  • za avtomatsko doziranje
  • za površine iz inoxa in plastične površine
  • ni primerno za aluminij

Doziranje: BC3 je visok koncentrat, katerega moramo zmešati z vodo. Vzdrževanje čistoče: 2 - 3 žlice (= 40  -60 g) na 8 litrov sveže vode. Sveži ostanki maščobe: 1 žlica (=20 g) na 8 litrov sveže vode. Trdovratna zaskorjenost: 4 žlice (=80 g) na 8 litrov sveže vode.

pH vrednost: 14

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:


NEVARNO


H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H335 Lahko povzroči draženenje dihalnih poti.
P260 Ne vdihavati prahu.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči.
P301+P312 PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.

Vsebuje: dinatrijeve matasilikat in natrijev hidroksid.

Količina: 5 kg
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev