Vse cene so z DDV | |

TURBO MYSTRAL 1 L - Močno čistilo

Koda izdelka: 94330
Cena: 2,95 €
NA ZALOGI: 7
Količina:
TURBO MYSTRAL je posebno čistilo z antistatičnim učinkom. Odstrani močno umazanijo iz skoraj vseh vodo odpornih površin. Primeren za visoko tlačno čiščenje. Odstrani maščobno, oljno umazanijo, umazanijo s cest,  usedlin s plastike in poroznih materialov. Za močno čiščenje avtomobilov, ponjav na tovornjaku, plastičnega in vrtnega pohištva, avtodomov in čolnov.
  • uničevalec umazanije
  • čisti porozne materiale
  • za vso plastiko in mnogo kovin
Doziranje:  1:20 

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

NEVARNO


H314 Povzroča hude opekline in poškodbe oči.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Vsebuje: kalijev hidroksid

Količina: 1 liter

 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev