Vse cene so z DDV |

ALLESREINIGER CITRO 10L - Čistilo s svežim vonjem

Koda izdelka: 94154
Cena: 14,34 €
NA ZALOGI: 23
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 14,34 €
Od 10 13,54 €
Od 30 12,75 €
Od 60 11,96 €
- za vse vodoodporne površine
- dolgotrajen svež vonj
- z močnim odstranjevanjem maščob
- gospodaren pri uporabi
- za vse delovne površine v kuhinji
Doziranje: Odvisno od umazanije 40 - 80 ml / 8 litrov vode

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

POZOR

H319 Povzroča hudo draženje oči.
P280 Nositi zaščito za oči.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Količina: 10 litrov

 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev