Vse cene so z DDV |

ALLESREINIGER CITRO 10L - Močno čistilo za vzdrževanje čistoče s svežim vonjem

Koda izdelka: 94154
Cena: 14,34 €
NA ZALOGI: 23
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 14,34 €
Od 10 13,54 €
Od 30 12,75 €
Od 60 11,96 €
Čistilo za vzdrževanje čistoče z vonjem limone ALLESREINIGER CITRO
  • za vse vodoodporne površine
  • dolgotrajen svež vonj
  • z močnim odstranjevanjem maščob
  • gospodaren pri uporabi
  • za vse delovne površine v kuhinji
Doziranje: Odvisno od umazanije 40 - 80 ml / 8 litrov sveže vode

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

POZOR

H319 Povzroča hudo draženje oči.
P280 Nositi zaščito za oči.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Količina: 10 litrov
 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev