Vse cene so z DDV |

ALLESREINIGER CITRO 1L - Čistilo s svežim vonjem

Koda izdelka: 94149
Cena: 2,06 €
NA ZALOGI: 22
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 2,06 €
Od 12 1,95 €
Od 60 1,84 €
Od 120 1,73 €
Od 240 1,63 €
- za vse vodoodporne površine
- dolgotrajen svež vonj
- z močnim odstranjevanjem maščob
- gospodaren pri uporabi
- za vse delovne površine v kuhinji
Doziranje: Odvisno od umazanije 40 - 80 ml / 8 litrov vode

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

POZOR

H319 Povzroča hudo draženje oči.
P280 Nositi zaščito za oči.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Količina: 1 liter

 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev