Vse cene so z DDV |

WC + SANITARREINIGER 5L - čistilo za sanitarije, gel, rdeče

Koda izdelka: 94307
Cena: 10,63 €
NA ZALOGI: 16
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 10,63 €
Od 15 10,04 €
Od 30 9,44 €
Od 60 8,86 €
Čistilo za sanitarije v obliki gela. Raztopi apnenec in urinski kamen ter odstrani milne obloge z umivalnikov, tuš kabin in kopalnih kad brez problema in daje nov sijaj. Uporablja se za vse vodoodporne površine. Z dolgotrajnim svežim vonjem. Uporablja se za generalna čiščenja.
  • s svežim vonjem
  • za vse predmete in površine v kopalnici in stranišču
  • v obliki gela - oprime se tudi na navpičnih površinah
Doziranje: 40 ml na liter hladne vode

pH vrednost: 1-2

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

POZOR


H315 Povzroča draženje kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo
nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Količina: 5 litrov

 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev