Vse cene so z DDV |

SPÜLAN CITRO 10L - Čistilo za posodo z močjo limone

Koda izdelka: 94219
Cena: 16,09 €
NA ZALOGI: 32
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 16,09 €
Od 15 15,20 €
Od 30 14,31 €
Od 60 13,36 €

Univerzalno ročno pomivalno sredstvo s svežim vonjem za porcelan, steklo, plastiko in kovino. Profesionalna receptura z močnim odstranjevanjem maščob in dodatki rastlin za negovanje rok.
  • za doseganje sijaja brez sušenja
  • za čiščenje in odstranjevanje maščob z vseh vodoodpornih površin
  • močno odbijanje maščobe
  • za optimalno zaščito preobremenjenih rok
Doziranje: 1 - 2 brizga čistila na 6 - 8 L vode. Ob močni maščobi doziranje povečati.

pH vrednost: 7

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

POZOR


H319 Povzroča hudo draženje oči.
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Količina: 10 litrov

 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev