Vse cene so z DDV |

SPÜLAN PLUS 1L - Čistilo za posodo koncentrat

Koda izdelka: 94218P
Cena: 2,34 €
NA ZALOGI: 341
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 2,34 €
Od 12 2,22 €
Od 60 2,10 €
Od 120 1,98 €
Od 240 1,85 €
Sredstvo za ročno pomivanje posode v koncentrirani obliki. Z dolgotrajnimi pomivalnimi substancami. Za pomivanje močne zamaščenosti.
  • varčen pri uporabi
  • za doseganje sijaja brez sušenja
  • za čiščenje in odstranjevanje maščob z vseh vodoodpornih površin
  • močno odbijanje maščobe
  • za optimalno zaščito preobremenjenih rok
Doziranje: 1 brizg čistila na 6 - 8 L vode. Ob močni maščobi doziranje povečati.

pH vrednost: 5

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

POZOR


H315 Povzroča draženje kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Količina: 1 liter

 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev