Vse cene so z DDV |

ROHRREINIGER prašek 1kg - čistilo za odtoke

Koda izdelka: 94235
Cena: 3,83 €
NA ZALOGI: 11
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 3,83 €
Od 12 3,62 €
Od 60 3,43 €
Samostojno čisti vsak odtok, odtoke v pomivalnem koritu, umivalniku in kopalni kadi. Zamrznjene odtoke lahko z Rohrreiniger praškom z lahkoto odmrznemo. Razkroji maščobo, lase in vsako trdovratno nakopičenje v posebno pogostih objektih.
  • varnostno zapiranje doze
  • razkroji maščobo, lase in ostalo organsko umazanijo
Doziranje: 1/2 - 1 zamašek

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

NEVARNO


H290 Lahko je jedko za kovine.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P280 Nositi zaščitne rokavice.
P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzvati bruhanja.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA  ZASTRUPITVE/zdravnika.
P405 Hraniti zaklenjeno.

Količina: 1 kg

 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev