Vse cene so z DDV |

ENTKALKER 1L - odstranjevalec vodnega kamna

Koda izdelka: 94207
Cena: 5,08 €
NA ZALOGI: 89
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 5,08 €
Od 12 4,81 €
Od 60 4,54 €
Od 120 4,27 €
Od 240 4,01 €
Visoko koncentriran ENTKALKER za območje večjih kuhinj, gastronomije in živilske industrije. Učinkovito odstranjuje apnenec v industrijskih pomivalnih strojih, aparatih za vročo vodo, kavnih aparatih, pomivalnih strojih, bojlerih, aparatih iz inox-a in na ploščicah.
  • zelo učinkovit
  • blago in temeljito
  • pri pravilni uporabi, podaljša življenjsko dobo aparata
  • zmanjša porabo energije
DOZIRANJE: ENTKALKER je visok koncentrat in ga je potrebno mešat z vodo. Vzdrževanje čistoče: 1:10. Po čiščenju večkrat splahniti s čisto vodo.

pH vrednost: 0-1

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

Nevarno


H290 Lahko je jedko za kovine.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih
imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

Količina: 1 liter
 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev