Vse cene so z DDV |

NIRAL GARD 1L - negovalo za inox

Koda izdelka: 94214
Cena: 11,02 €
NA ZALOGI: 74
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 11,02 €
Od 8 10,43 €
Od 40 9,86 €
NIRAL-GARD neguje vse inox in aluminijaste površine. Idealen za večje kuhinje, živilsko predelovalno industrijo in čiščenje zgradb. Po uporabi so obdelane površine odbijajo vodo in umazanijo. Nastane varovalni film.  
  • konzervira in varuje pred novo umazanijo
  • odstrani prstne odtise z aluminija in inoxa
  • pri uporabi skrajno varčen
DOZIRANJE: Površine z Niral-Gard-om poškropimo. Zdrgnemo z mehko krpo brez muck. POMEMBNO: Posušimo z papirno brisačo BEVANN brez muck.
 
pH vrednost: 7,5

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

NEVARNO

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H413 Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.
P102 Hraniti izven dosega rok.
P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P262 Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P301+P310+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzvati bruhanja.
P405 Hraniti zaklenjeno.

Količina: 1 liter
 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev