Vse cene so z DDV |

NIRAL GARD 1L - negovalo za inox

Koda izdelka: 94214
Cena: 11,02 €
NA ZALOGI: 74
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 11,02 €
Od 8 10,43 €
Od 40 9,86 €
NIRAL-GARD neguje vse inox in aluminijaste površine. Idealen za večje kuhinje, živilsko predelovalno industrijo in čiščenje zgradb. Po uporabi obdelane površine odbijajo vodo in umazanijo. Nastane varovalni film, ki ščiti površino pred prstnimi odtisi.
  • konzervira in varuje pred novo umazanijo
  • odstrani prstne odtise z aluminija in inox-a
  • pri uporabi skrajno varčen
DOZIRANJE: Površine z Niral-Gard-om poškropimo. Zdrgnemo z mehko krpo brez muck ( večnamensko krpo ). POMEMBNO: Posušimo s papirno brisačo brez muck.

pH vrednost: 7,5

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

NEVARNO

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H413 Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.
P102 Hraniti izven dosega rok.
P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P262 Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P301+P310+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzvati bruhanja.
P405 Hraniti zaklenjeno.

Količina: 1 liter
 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev