Vse cene so z DDV |

CONCENTRYL PENA - čistilo za žar in odstranjevalec maščob v obliki pene, 1 L

Koda izdelka: 94255
Cena: 5,23 €
NA ZALOGI: 56
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 5,23 €
Od 12 4,95 €
Od 60 4,68 €
Od 120 4,42 €
Od 240 4,14 €
Topilo maščobe z aktivno oprijemljivo peno. Odstrani temeljito vse maščobne, oljne madeže z žarov, fritez, pečic, kuhinjskih nap in ploščic. Primerno za vse pomivalne in na alkalije neobčutljive površine. Ni primerno za aluminij ali lakirane površine! 
  • s posebno oprijemljivo peno
  • deluje na navpičnih površinah
Doziranje: CONCENTRYL je visok koncentrat, katerega moramo zmešati z vodo. Vzdrževanje čistoče: 1:20 do 1:50 zmešati z vodo. Zapečena in trdovratna maščoba 1:5. Pečice in konvektomate prej segrejemo na 50o C. 

pH vrednost: 14

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

NEVARNO


H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči.
P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči
vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj
minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko
storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

Vsebuje: kalijev hidroksid, dodecildimetilamin oksid

Količina: 1 liter
 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev