Vse cene so z DDV |

MOBELPOLITUR 1L - čistilo in negovalo lesenih površin

Koda izdelka: 94013
Cena: 8,70 €
NA ZALOGI: 9
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 8,70 €
Od 12 8,24 €
Moderna negovalna raztopina za vse občutljive in lakirane površine. Z visokim čistilnim učinkom. Ta kakovosten izdelek odlikujeta žareč sijaj in varovanje pred ponovno umazanijo.

Doziranje:  Par kapljic dati na krpo.

pH vrednost: 8

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

POZOR


H319 Povzroča hudo draženje oči.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih
imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Količina: 1 liter

 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev