Vse cene so z DDV |

SCHEUERPULVER 1kg - čistilo v prahu za lonce

Koda izdelka: 94217
Cena: 2,55 €
NA ZALOGI: 53
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 2,55 €
Od 12 2,39 €
Čiščenje brez prask. Mikro drobni čistilni kristali skrbijo za optimalno čiščenje umazanije z vseh površin. Primerno za čiščenje loncev in površin. 
  • za večje kuhinje, živilsko predelovalno industrijo in domačo uporabo
  • za dvojno beljenje
  • v primerni dozi s luknjicami za posipanje
pH vrednost: 9

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

POZOR


H319 Povzroča hudo draženje oči.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Količina: 1 kg

 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev