Vse cene so z DDV |

EILFIX 2000 kremno čistilo za kovinske površine, 150 ml

Koda izdelka: 94200
Cena: 3,15 €
NA ZALOGI: 4
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 3,15 €
Od 30 2,99 €
Klasično čistilo kovinskih površin kot so krom, srebro, medenina, inox, aluminij z lahkoto očisti in varuje pred ponovno umazanijo. Močno umazano kopalno kad, ploščice, okna v hiši, kromirane dele na avtomobilih, ... Eilfix 2000 z lahkoto očisti.
  • ne vsebuje kislin
  • primerno za steklo keramične plošče
  • koži prijazno
pH vrednost: 10

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

POZOR

H319 Povzroča hudo draženje oči.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
EUH208 Vsebuje zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on
(EC št. 247-500-7) in 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EC št. 220-239-6) (3:1) Lahko povzroči alergijski odziv.

Količina: 150 ml
 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev