Vse cene so z DDV | |

SCHEUERMILCH 1L - tekoče abrazivno sredstvo

Koda izdelka: 94199
Cena: 2,26 €
Količina:
KOLIČINA CENA
Od 1 2,26 €
Od 12 2,12 €
Od 60 2,04 €
Primerno za čiščenje kuhinjskih delovnih površin, površin iz inox-a, loncev, pomivalnih korit iz inox-a, elementov v sanitarijah in plastičnih površin. Čisti brez praskanja. Mikro fini čistilni kristali skrbijo za optimalno raztapljanje umazanije z vse površine. Aktivne pralne substance raztopijo zažgano umazanijo. 
  • s koncentriranim močnim odstranjevalcem maščob 
  • varuje površino s pomočjo mikro finih delcev
  • odbija maščobo s pomočjo naravnega lipida
pH vrednost: 9

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

POZOR

H319 Povzroča hudo draženje oči.
P280 Nositi zaščito za oči/zaščito za obraz.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Količina: 1 liter
 
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev