Vse cene so z DDV |

WC BLITZ za temeljito čiščenje sanitarij 750 ml

Koda izdelka: 94310
Cena: 3,17 €
NA ZALOGI: 139
Količina:
  Kos
KOLIČINA CENA
Od 1 3,17 €
Od 12 3,01 €
Od 60 2,84 €
Od 120 2,67 €
Od 240 2,51 €
Visoko viskozna toaletna tekočina je zasnovana za hitro in enostavno osnovno čiščenje celotnega sanitarnega prostora. Čistilo je na voljo v praktični steklenički s poševnim vratom in v eni operaciji očisti, odstrani vodni kamen in odišavi. Zahvaljujoč obliki plastenke in viskozni formulaciji je dosežen optimalen rezultat čiščenja straniščne školjke in pisoarja. WC-Blitz se lahko uporablja na vseh kislinsko odpornih materialih in površinah v mokrih prostorih, razen na emajliranih predmetih, armaturah in marmorju.

podrobnosti:
- Vonj: marcipan
- pH vrednost: cca 1
- vsebina 750 ml

Razvrtitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

   NEVARNO  

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih
imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.Količina: 1 kos
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev