Vse cene so z DDV | |

Osvežilno olje DUFTÖL CITRO-WUNDER, 1 liter

Koda izdelka: 94312
Cena: 4,45 €
Količina:
KOLIČINA CENA
Od 1 4,45 €
Od 12 4,18 €
Od 60 4,01 €
Dišeče olje pripravljeno za takojšnjo uporabo za izboljšanje sobnega vzdušja, osveži in prinaša prijeten, dolgotrajen vonj.
Ne pušča madežev. Še posebej primeren za sanitarije, garderobe, fitnese, odtoke itd.
Eilfix Citro-Wunder prijetno odišavi prostor in je varčen pri porabi.

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

POZOR


H319 Povzroča hudo draženje oči.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mota biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
​P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Količina: 1 liter
# Vpišite iskalno besedo in pritisnite ENTER za iskanje ali ESC za prekinitev